We proberen zo goed als mogelijk onze website te actualiseren.
U kunt ons ook op onze FACEBOOK-pagina volgen.

SOURCEvzw

Het is nu al meer dan 63 jaar geleden dat « SOURCE » gecreëerd werd door Jacques Van der Biest. Oorspronkelijk een opvanghuis voor jonge ex-gedetineerden, heeft SOURCE zich in de loop der tijd opengesteld voor een veel breder publiek en biedt nu, naast jongeren die uit de gevangenis komen, ook onderdak aan alleenstaande mannen, koppels en gezinnen die grote moeilijkheden in hun leven ondervinden.

Ons publiek

Zowel in het opvanghuis als in het sociaal restaurant ontvangen we mensen met een zeer precair levenspad dat hen niet toelaat om zich op een harmonieuze manier op te bouwen: mensen met verslavingsproblemen, met acute psychiatrische stoornissen, vrouwen die slachtoffer zijn van huishoudelijk geweld, zwervende gezinnen verzwakt door een chaotisch levenspad of jongeren met een reeds zware institutionele achtergrond, …

Sinds 2013 bieden wij een ruimte voor spel en affectief herstel voor kinderen van 2,5 tot 10 jaar die aan hun lot zijn overgelaten, zowel voor schoolgaande kinderen als kinderen die niet naar school kunnen gaan.

Iedereen kan in La Source een gepaste ondersteuning vinden voor hun reïntegratietraject.

Onze waarden, onze filosofie

  • Een begeleiding binnen een structuur op menselijke schaal, gebaseerd op het respect van de ontvangen persoon, die beschouwd wordt als volwaardig op zich.
  • Een beroepspraktijk die vooral gericht is op de kwaliteit van het ontvangst en de aanwezigheid bij de begunstigden, die creativiteit en klinische reflectie aanmoedigt door gebruik te maken van verschillende analyse-instrumenten (psychoanalyse, systemisch, enz.).
  • Een “laagdrempelig” toegangsbeleid, d.w.z. met zo weinig mogelijk voorwaarden bij ontvangst.
  • Bijzondere aandacht voor kinderen die in gezinnen worden opgenomen, om deze toekomstige volwassenen te helpen een voldaner leven te leiden en zo de armoedespiraal te doorbreken.
  • Een sectorale en maatschappelijke inzet in de strijd tegen sociale, materiële, culturele en emotionele kwetsbaarheid.

Om het activiteitenverslagen te raadplegen klik de volgende link voor :
de Oever/la rive
de ontmoeting /la rencontre en de bellenboom/l’arbre à bulles

Onze balans is te raadplegen door op de volgende link te klikken.

Dan moet U het zakennummer 0410699483 invoeren in het inzetstuk.