Source asbl-40

Opvanghuis: de Oever

Zennestraat, 78 en 63
1000 Brussel
02 512 72 04
Tram 51, 82, 83 halte Anderlechtsepoort

Duurzaam van de straat en uit het zwerven

Ons opvanghuis la Rive biedt onderdak, maaltijden en psychosociale steun aan alleenstaande mannen, koppels en gezinnen met kinderen. Onze opvangcapaciteit bedraagt 16 bedden voor alleenstaande mannen of koppels en 18 gezinsbedden, met andere woorden 4 gezinsunits.

In concrete woorden streeft het opvanghuis de onthaalde personen te ondersteunen in de verwezenlijking van hun project. Een team van 9 professionals is aanwezig om onze begunstigden dagelijks te begeleiden bij hun project: het op orde brengen van hun administratie, maar ook pedagogische/ educatieve ondersteuning bij de verschillende te ondernemen stappen en in het dagelijkse leven. Omdat elk traject uniek is, maar met dit gemeenschappelijk dat het een fase “zonder onderdak” doormaakt, passen we ons aan elk geval aan en verwijzen we de mensen door naar onze meer gespecialiseerde partners indien nodig.

We hechten een bijzonder belang aan het toezicht op de kinderen die in gezinnen worden opgevangen, alsook aan de waarneming en ondersteuning van de ouderlijke functie.

In samenwerking met verschillende verenigingen bieden we onze ondergebrachten ook de mogelijkheid om, na hun verblijf, toegang te krijgen tot appartementen tegen concurrerende prijzen onder begeleiding van een bevoegde dienst met betrekking tot hun problemen. Het doel van deze “overgang”, die beperkt is in tijd, is hen te begeleiden bij het hervatten van hun autonomie, maar op een luchtigere manier, om de overgang tussen hun verblijf bij ons en een zelfstandige woning te vergemakkelijken..

De Oever in 2019

We ontvingen 90 personen in totaal, waaronder 20 kinderen, hetzij 64 dossiers. Deze 64 dossiers worden als volgt onderverdeeld: 2 echtparen, 8 gezinnen en 54 alleenstaande mannen.

Wat betreft de gezinssamenstelling van de ontvangen gezinnen:
2 alleenstaande moeders met 3 kinderen u
1 alleenstaande moeder met 4 kinderen u
1 alleenstaande moeder met 1 kind (tiener) u
3 koppels met 2 kinderen u en 1 koppel met 3 kinderen.

De bezettingsgraad van La Rive was van 92,38%

Een samenwerking met BELTA en FARES maakt het mogelijk om mensen die aan tuberculose lijden op te vangen zodat zij een goede verzorging kunnen krijgen.

Al onze acties voor ons opvangcentrum kunnen worden geraadpleegd in ons activiteitenverslag van 2019 (p. 18-47).

Le restaurant social

Dagcentrum : De ontmoeting

Zennestraat, 78 en 63
1000 Brussel
02 514 33 32
Tram 51, 82, 83 halte Anderlechtsepoort

Verwelkomen en begeleiden gedurende de dag

Ons dagcentrum la Rencontre (de Ontmoeting) is eerst en vooral een opvangcentrum waar iedereen kan komen zitten, uitrusten en zijn “bagage” toevertrouwen.

Ons doel is om een eerste humaniserend contact aan te bieden aan mensen die zich in een diepe breuk met onze samenleving bevinden, een aanknopingspunt te creëren om deze persoon te ondersteunen in een proces van duurzame (re)integratie. We organiseren dagelijks sociale sessies om onze begunstigden zo goed mogelijk te begeleiden: huisvesting, werk, lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid, familie, terugkeer naar thuisland, toegang tot rechten, enz.

Als eerstelijnsopvangcentrum worden we regelmatig opgeroepen om crisissituaties te beheren: zelfmoordpogingen, overconsumptie, psychische decompensatie, enz.

We bieden ook goedkope maaltijden en groepsactiviteiten aan om de kans te geven aan de mensen die we opvangen, die zeer kwetsbaar en gemarginaliseerd zijn, (opnieuw) sociale banden te vormen.

Ons restaurant is open voor iedereen, anoniem en onvoorwaardelijk. Elke dag ontvangt het een zestigtal mensen.

De Ontmoeting in 2019

 • Een gemiddelde van 91 personen per dag (mannen, vrouwen en kinderen)
 • Ontbijt, middageten en avondeten worden momenteel gratis uitgedeeld
 • Sociale kleedkamers
 • Sociale permanenties
 • Computer workshops
 • Culturele, creatieve en ludieke activiteiten en evenementen
 • Specifieke activiteiten voor kinderen, elke dag tussen 10.30 uur en 17.00 uur in de winter
 • Een samenwerking met BELTA en FARES maakt het mogelijk om mensen die aan tuberculose lijden op te vangen zodat zij een goede verzorging kunnen krijgen.

Dienstregelingen

Van 15 november tot 31 maart : 7d/7 van 10h tot 20h
De rest van het jaar: 6d/7, van dinsdag tot en met zondag, van 12h tot 20h

Al onze acties voor ons sociaal restaurant kunnen worden geraadpleegd in ons activiteitenverslag 2019 (p 48-57).

L'espace enfants

Kinderruimte : de Bellenboom

Zennestraat, 63
1000 Brussel
02 514 33 32
Tram 51, 82, 83 halte Anderlechtsepoort

Weerbaarheidsmentoren opleiden, gezinnen ondersteunen

Sinds 2013 bieden we een gratis opvang- en speelruimte voor buitenschoolse/niet-schoolgaande kinderen tussen 2 ½ en 10 jaar. Het doel van deze ruimte is om kinderen die zwerven en die in een grote kwetsbaarheid verkeren de mogelijkheid te bieden om overdag in een veilige en beschermende omgeving te worden opgevangen, hun houvast en stabiliteit te vinden en eveneens zich te kunnen uiten en woorden kunnen plaatsen op wat ze beleefd hebben. Het biedt hun ook de mogelijkheid om spel te (her)beleven, om hen (opnieuw) in contact te brengen met de verbeelding van hun kindertijd, om hen uit hun overlevingsrelatie te halen, uit de problemen van volwassenen, om hen tijd te geven om te spelen, te dromen, te creëren, essentiële tijd voor de constructie van een kind.

Concreet stellen we een opvang voor ofwel een volledige dag, ofwel een halve dag met inbegrip van:

 • Ontvangst, vrij spel, recreatieve en creatieve activiteiten, uitstappen, psychomotoriek
 • Activiteiten die de uitdrukking van emoties en ervaringen van de kinderen aanmoedige
 • Ontbijt, middageten en vieruurtje
 • Siësta voor de kleintjes
 • Vestiaire: schenking van kledij voor kleintjes vanaf 0 tot 10 jaar

Parallel met deze opvang ontwikkelen we ook een hele reeks acties om ouders in kwetsbare situaties te ondersteunen en de ouder-kind relatie te begeleiden door het organiseren van:

 • Babymassage en babywearing workshops voor 0-3-jarigen 1x/maand
 • Een ONE permanentie in de Kinderruimte 1x/maand
 • Momenten van ouder-kind spel, om het plezier van samenzijn met je kind te (her)ontdekken, om een plezierig en aangenaam moment te delen, ver van de moeilijkheden van het dagelijkse leven, om je kind te zien spelen en hem te zien ontwikkelen temidden van anderen
 • Luister- en oriëntatiemomenten

We besteden ook bijzondere aandacht aan zwangere vrouwen, jonge moeders en pasgeborenen die talrijk aanwezig zijn in het restaurant. We besteden ook bijzondere aandacht aan zwangere vrouwen, jonge moeders en pasgeborenen die talrijk aanwezig zijn in het restaurant. Concreet begeleiden we zwangere vrouwen naar een geschikte zwangerschapsopvolging, stellen we ruimtes ter beschikking om te kunnen rusten, borstvoeding te geven en baby’s te verschonen en zorgen we punctueel voor een aangepaste voeding voor kinderen (zuigelingenmelkkleine purées, maar ook pampers, verzorgingsproducten, enz.)..

Naast deze zeer specifieke acties ondersteunen we gezinnen bij het zoeken naar duurzame oplossingen.

Kinderruimte in 2019

 • In de winter worden gemiddeld tussen 9 en 25 kinderen per dag verwelkomd
 • 110 verschillende kinderen worden opgevangen gedurende het jaar
 • Meer dan 52 zwervende gezinnen ondersteund

Dienstregelingen

Voor kinderen vanaf 2,5 tot 10 jaar

 • Maandag : van12u30 tot 17 u
 • Dinsdag, woensdag, vrijdag: van 10u30 tot 17u

Voor de ouders en kinderen vanaf 0 tot 6 jaar

 • Donderdag: van 13 tot 17u30

Al onze acties voor de kinderen kunnen worden geraadpleegd in ons activiteitenverslag 2019 (p 58-75).