Dit project is van essentieel belang om de ontvangstvoorzieningen van Source te verbeteren. Bovendien moeten we nu voldoen aan de eisen en normen van de overheid.

Begroting voor de renovatie : 1.438.090 €

 
Schenkingen
Verzekerde lening
Nog te vinden
0
0
0

Na 35 jaar huren, hebben we eindelijk ons opvanghuis “de Oever” gelegen Zennestraat 78 in het centrum van Brussel kunnen kopen. Deze aankoop werd gerealiseerd met de steun van de COCOF en met onze eigen financiële middelen (lening).

Om dit grote huis, dat sinds de jaren 70 bewoond wordt en dat nooit grondig gerenoveerd kon worden aangezien deze gehuurd werd, te restaureren en aan de minimale veiligheidseisen te voldoen moeten we de opvang- en verblijfsvoorwaarden verbeteren voor alleenstaanden en koppels door:

 • 12 éénpersoonskamers aan te bieden in plaats van de huidige twee- en driepersoonskamers. Inderdaad, voor mensen die verzwakt zijn door het leven op straat of in de gevangenis, is een eigen intieme ruimte van essentieel belang en dit zal een echte toegevoegde waarde zijn voor ons opvangproject.
 • Tweepersoonskamers voor koppels aan te bieden. Gezien het feit dat Source vrijwel de enige opvang in het Brussels Gewest is die koppels ontvangt en dat de vraag te groot is in verhouding tot het aanbod. Het lijkt ons van essentieel belang om deze specificiteit te behouden.
 • Uitbreiding van het aantal sanitaire voorzieningen (van 2 naar 6 douches en van 3 naar 6 WC’s voor 16 bedden). Dit is een minimale en essentiële comfortfactor.
 • Een samenhangende leefruimte aanbieden op de begane grond en op de binnenplaats met een TV-lounge, een polyvalente ruimte, een PC-hoek, een bibliotheek, een grote keuken, een eetzaal (die ook kan worden gebruikt als ruimte voor entertainment en activiteiten), een kleedkamer en sanitaire voorzieningen.We moeten ook de kwaliteit van de psychosociale hulp verbeteren door:
 • Vervanging van het enige en huidige kantoor van dienst door verschillende kleine kantoren die de vertrouwelijkheid en de gezelligheid van de gesprekken garanderen.
 • Het samenbrengen in dezelfde ruimte van de verschillende werk- en ondersteuningsruimten (dienstkamer, spreekkamer, 2 individuele kantoren), wat van essentieel belang is om uitwisselingen te vergemakkelijken en tegelijk de vertrouwelijkheid te garanderen.

Het project werd toevertrouwd aan : Térèse Moens – PLURICITEbvba-boomgaardstraat 15 – 1160 Auderghem

Hoe kan U ons helpen ?

Schenkingen
Verzekerde lening
Nog te vinden
0
0
0

Aankoop- en renovatiekosten worden slechts zeer gedeeltelijk gesubsidieerd door de overheid. We moeten dus zelf voor 360.000 euro aan fondsen zien te vinden. Dit is een enorme uitdaging!
U kunt
Een schenking doen

 • Door een storting op onze rekening die aanleiding geeft tot een fiscaal attest (40€).
 • Onder de vorm van een formele verbintenis voor een bedrag dat op een overeengekomen datum moet worden betaald.
 • Bankrekening TRIODOS: SOURCEasbl – BE07 5230 4363 9466

Associeer jezelf met ons project

 • Door ons project aan uw vrienden voor te stellen of ons hun adres te geven.
 • Door ons te helpen vrijgevige sponsors te vinden door hen over SOURCE vzw te vertellen of door ons te helpen hen te contacteren door ons hun contactgegevens te bezorgen.

Contacten